ΝΑΟΣ (photo)

Nαός Στρατίου Διός.

O Στράτιος Δίας ήταν ο Πολιούχος - προστάτης - φρουρός Θεός των Στρατίων και ο ναός του κατείχε δεσπόζουσα θέση μέσα στην οχυρωμένη περίμετρο της πόλης. Οικοδομήθηκε μετά το 338 π.Χ. και πριν το 314 π.Χ. και θεωρείται σύγχρονος του ναού του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, του Απόλλωνα στους Δελφούς και του Μητρώου της Ολυμπίας. Χρησιμοποιήθηκε ως κέντρο λατρείας μιας ισχυρής Συμπολιτείας, της Ακαρνανικής. Άλλωστε, δεν εννοείται αυτή η ισχυρή και μεγάλη πρωτεύουσα πόλη, να μην προβάλλεται κι από έναν περίφημο ναό.

 

Aναπαράσταση του πρόσοψης του ναού.

Ο ναός του Στράτιου Δία ήταν χτισμένος δυτικά της πόλης σε περίοπτη θέση, στην κορυφή ενός λόφου, γεγονός που βοήθησε να μην καταχωθεί ποτέ τελείως, και να είναι άμεσα ορατός από τα βόρεια και δυτικά της πόλης. Οι Στράτιοι, ισοπέδωσαν την κορυφή του λόφου και στη συνέχεια τη μεγάλωσαν με προσχώσεις δυτικά, για να ρίξουν τα θεμέλια του ναού.

 

 

 

Αναπαράσταση του εσωτερικού του ναού.

Οι αρχιτέκτονες, έμειναν πιστοί στη δωρική γραμμή κατασκευής του ναού. Ήταν δηλαδή δωρικού ρυθμού, περίπτερος (32,44μ. Χ 16,64μ.). Αυτό σημαίνει πως, το ναό τον περιέβαλλαν έξι κίονες δωρικού ρυθμού, στις στενές κι έντεκα στις μακριές του πλευρές, δημιουργώντας έτσι ένα αυτόνομο κτίριο, που προστάτευε τον «οίκο του θεού». Τα κιονόκρανά του μοιάζουν με τα αντίστοιχα του Παρθενώνα και των Προπυλαίων.

 

 


Απ’ τους κίονές του σώζονται σήμερα στη θέση τους πέντε σφόνδυλοι της βόρειας πλευράς και τμήμα ενός της ανατολικής. Οι κίονες είχαν το μεγαλύτερο μέρος του κορμού τους αρράβδωτο, εκτός από δυο μικρά τμήματα, ένα στη βάση επαφής του κίονα με τον στυλοβάτη κι ένα στην κορυφή του. Προφανώς αυτό συμβαίνει επειδή ο ναός δεν τελείωσε ποτέ ή επειδή το σύστημα αυτό εφαρμοζόταν την περίοδο που χτίστηκε ο ναός του Στράτιου Δία (338 – 314 π.Χ.) για λόγους αισθητικής ή οικονομίας.
 

Τομή του ναού :1. Πρόδομος 2. Σηκός 3. Οπισθόδομος.

Ο ναός διαιρούνταν σε πρόδομο, σηκό (ο καθαυτό χώρος του ναού) και οπισθόδομο. Ο σηκός έφερε κιονοστοιχία ιωνικού ή κορινθιακού ρυθμού. Οι οροφές του πρόναου και οπισθόναου ήταν ξύλινες. Το μεσαίο κλίτος του ναού, δηλαδή ο σηκός ήταν ακάλυπτος.

 

 

Η σύνδεση των σφονδύλων των κιόνων (γόμφωση).

Αξίζει να προσεχθούν στο μνημείο κάποια κατασκευαστικά στοιχεία, όπως ο τρόπος σύνδεσης των σφονδύλων των κιόνων (γόμφωση), οι εξωτερικοί χιτώνες των ατέλειωτων κιόνων κ. ά.
     Ο ναός του Στράτιου Δία, ήταν ένα από τα πλέον ωραία δείγματα της αρχιτεκτονικής του 4ου αιώνα π.Χ., αν και δεν αποπερατώθηκε ποτέ. Αυτό μας το τεκμηριώνουν τόσο η απουσία γλυπτών και πλαστικού διακόσμου των εσωτερικών μετοπών, όσο και η έλλειψη λατρευτικού αγάλματος του θεού Δία.
 

Αεροφωτογραφία του Ναού.

Το δομικό υλικό του ναού, για τα μέρη του που είναι ορατά, είναι ο γκρίζος σκληρός ασβεστόλιθος, προερχόμενος από τα λατομεία της Λεπενούς, χωριό που βρίσκεται 6 χλμ. περίπου βορειοδυτικά της Στράτου. Εκεί βρέθηκαν αρχιτεκτονικά μέρη του Ναού που ποτέ δεν έφτασαν στον προορισμό τους, όπως κυλινδρικοί μισοτελειωμένοι κίονες, τύμπανο του ναού κ.ά.

Πηγή : "Εκπαιδευτικό Ταξίδι σε Αρχαιολογικούς χώρους της Αιτ/νίας" - Αγρίνιο 2003