Παιδικός Σταθμός Στράτου

 

κτίριο

αναμνηστική

εσωτ. χώρος

 

εσωτ. χώρος

γιορτή

εσωτ. χώρος