Η Κεντρική πύλη Τα επιβλητικά τείχη.. Η Παραποτάμια πύλη

 

Στη δεξιά όχθη του Αχελώου, περνώντας τη γέφυρα, ορθώνονται μισογκρεμισμένα αλλά περήφανα, τα τείχη της Αρχαίας Στράτου, της σπουδαιότερης, ισχυρότερης και πλουσιότερης πόλης της Ακαρνανίας. Αυτά αποτέλεσαν το σημαντικότερο στοιχείο της άμυνάς της.
Η περίμετρος των τειχών, σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις, ξεπερνά τα 7,5 χλμ.. Περικλείουν τέσσερις μεγάλους λόφους και τρεις κοιλάδες. Μέσα σ’ αυτά εκτεινόταν η πόλη της Αρχαίας Στράτου, ενώ τώρα διακρίνονται τα λείψανα με το θέατρό της.

Θολωτός τάφος έξω από την κεντρική πύλη της πόλης.

Χρονολογούνται στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ., αν και η τραπεζοειδής ψευδοϊσοδομική τεχνική της οικοδόμησής τους ανήκει περισσότερο στον 4ο π.Χ. αι.. Αν παρατηρήσουμε όμως πως η δυτική πλευρά του τείχους περικλείει και τον ναό του Δία, που χτίστηκε μεταξύ του 338 – 314 π.Χ., τότε το τείχος χρονολογείται μετά το έτος αυτό. Την εποχή αυτή οι Ακαρνάνες οχύρωσαν την Στράτο, για να αμύνονται αποτελεσματικότερα  στις επιθέσεις των Αιτωλών. Το ανατολικό σκέλος του τείχους σχεδόν άγγιζε την όχθη του Αχελώου και προστάτευε το πέρασμα του ποταμού. Ακόμη διακρίνεται η παραποτάμια πύλη. Στη νότια πλευρά του τείχους παρατηρούνται σε πυκνή σειρά έξι καλοδιατηρημένες σήμερα πύλες, που εξασφάλιζαν τη γρήγορη είσοδο των αγροτών σε περίπτωση αιφνιδιαστικής εισβολής.

 

Εκεί υπήρχε και η κύρια είσοδος της πόλης. Μετά απ’ αυτή ένας κύριος δρόμος της πόλης οδηγούσε στην αγορά, που βρισκόταν στο δυτικό μέρος των τειχών. Η αγορά ήταν το εμπορικό, πολιτικό και διοικητικό κέντρο της πόλης. Βόρεια της αγοράς βρισκόταν το Βουλευτήριο.

  Υπάρχει κι ένα ενδιάμεσο τείχος, διατείχισμα, που αρχίζει από τη νότια κεντρική πύλη, φτάνει ως την ακρόπολη και κόβει το κύριο τείχος σε δυο μέρη, ενισχύοντας έτσι περισσότερο την άμυνα της πόλης. Αν συνυπολογίσουμε και αυτό το τείχος, το συνολικό μήκος τους ξεπερνά τα 10 χλμ.

  Η τοιχοδομία του τείχους της Στράτου είναι σύμφωνη με το λεγόμενο ψευδοϊσοδομικό σύστημα. Αυτό σημαίνει πως οι δόμοι (λίθοι) είναι τετράπλευροι σε σχήμα ορθογωνίου ή τραπεζίου. Σε κανένα σημείο τους τα τείχη δεν παρουσιάζουν τον λεγόμενο πολυγωνικό τρόπο δόμησης.

 

Πηγή : "Εκπαιδευτικό Ταξίδι σε Αρχαιολογικούς χώρους της Αιτ/νίας" - Αγρίνιο 2003