Φωτοθήκη

Αεροφωτογραφία αρχαιολογικού χώρου αρχαίας Στράτου, στην οποία διακρίνονται το σημερινό χωριό της Στράτου, ο ναός του Στρατίου Διός, το θέατρο και η Αγορά της αρχαίας πόλης
   
Αρχαίο Θέατρο Στράτου. Άποψη του θεάτρου από ΝΔ.
   
Αρχαίο Θέατρο Στράτου. Άποψη του θεάτρου από Δ.
   

Αρχαίο Θέατρο Στράτου. Άποψη της ορχήστρας και των εδωλίων από ΒΔ.

   
Αρχαίο Θέατρο Στράτου. Άποψη του θεάτρου από Δ.
   
Αρχαίο Θέατρο Στράτου. Άποψη της ορχήστρας και των εδωλίων από ΒΔ.
   

Αρχαίο Θέατρο Στράτου. Άποψη της ορχήστρας και των παρόδων από Β.

 
   

Αρχαίο Θέατρο Στράτου. Άποψη της ορχήστρας και των παρόδων από Β.

 
   

Αρχαίο Θέατρο Στράτου. Άποψη της ορχήστρας και των παρόδων από Β.

 
   
Αρχαίο Θέατρο Στράτου. Άποψη της ορχήστρας από Δ.
   

Αρχαίο Θέατρο Στράτου. Άποψη της ορχήστρας από Α.

 
   

Αρχαία Στράτος. Αεροφωτογραφία του Θεάτρου και της Αγοράς (προέλευση Αερολέσχη Αγρινίου)

   
Αρχαία Στράτος. Κάτοψη του θεάτρου και των κτισμάτων της Αγοράς
   
Σχέδια και αναπαραστάσεις του θεάτρου: α) Οικοδομική Φάση Ι (4ος αι. π.Χ.), β) Οικοδομική Φάση ΙΙ (3ος αι. π.Χ.), γ) Οικοδομική Φάση ΙΙΙ (3ος-2ος αι. π.Χ.)
   
Θέατρο αρχαίας Στράτου. Σχεδιαστική αναπαράσταση της Οικοδομικής Φάσης Ι (4ος αι. π.Χ.)
   
Θέατρο αρχαίας Στράτου. Σχεδιαστική αναπαράσταση της Οικοδομικής Φάσης ΙΙΙ (3ος - 2ος αι. π.Χ.).
   

πηγή: www.diazoma.gr