Επισκεφθείτε το κανάλι μας
gototopgototop
Τετάρτη, 29 Μαρτίου, 2023
   
TEXT_SIZE
Stratos
elsqenfrdeit

Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α 2012

Ορίστηκε το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά στρέμμα των ασφαλιζόμενων ειδών της φυτικής παραγωγής, καθώς και το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά είδος και κατηγορία των ασφαλιζόμενων ειδών του ζωικού κεφαλαίου, ( ΚΥΑ ΦΕΚ 500). Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να την δείτε  ΕΔΩ-αρχείο pdf ) .  

Αίτηση

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις κατατίθενται από τις 15 Ιανουαρίου μέχρι και τις 15 Μαΐου, ενώ όσοι παραγωγοί δεν «καταφέρουν» να υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οφείλουν να υποβάλλουν προσωρινά τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής στον ΕΛΓΑ, μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με την απόφαση, που συνυπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης.

 

Σχολαστική ανάγνωση προκειμένου να διαπιστωθούν οι διαφορές σε σχέση με την περσινή χρονιά χρειάζεται η 40σέλιδη ΚΥΑ, για τη διαδικασία υποβολής της φετινής Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, μέσα στην οποία προσδιορίζονται τα ποσά της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ για το 2012. Μπορεί λοιπόν σε γενικές γραμμές τα ποσά της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ που θα κληθούν να πληρώσουν και φέτος οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι να παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή σε 4% για τη φυτική παραγωγή, 0,75% για τη ζωική και στο 0,5% για τα θερμοκήπια. Όμως για παράδειγμα οι μηλοπαραγωγοί θα κληθούν να πληρώσουν ασφαλιστική εισφορά 67,2 ευρώ το στρέμμα από 42 ευρώ το στρέμμα που οριζόταν πέρυσι. Την ίδια στιγμή το βαμβάκι για το οποίο η ασφαλιστική εισφορά κυμαίνεται στα 4 ευρώ το στρέμμα, στους νομούς Λάρισας, Τρικάλων και Ημαθίας αγγίζει τα 5,2 ευρώ το στρέμμα ενώ στην Μαγνησία 4,6.

Για τις επιτραπέζιες ελιές η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 10,5 ευρώ/στρέμμα (10,9 ευρώ ανά στρέμμα το 2011) ενώ για τις ελαιοποιήσιμες 3,6 ευρώ/στρέμμα έναντι 3,9 ευρώ/στρέμμα πέρσι. Στα ίδια με πέρσι περίπου είναι επίσης η ασφαλιστική εισφορά για το σιτάρι, το καλαμπόκι, τα φασόλια, τη βιομηχανική τομάτα κ.α.

Η ΚΥΑ περίληψη:

Ειδικότερα, με την ΚΥΑ (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 500) προσδιορίζεται το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά στρέμμα των ασφαλιζόμενων ειδών της φυτικής παραγωγής, καθώς και το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά είδος και κατηγορία των ασφαλιζόμενων ειδών του ζωικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με αυτή το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της ασφαλιζόμενης αξίας κάθε καλλιέργειας ή εκτροφής, με τους παρακάτω συντελεστές:

  • Τέσσερα τοις εκατό (4%) για τη φυτική παραγωγή και προκειμένου για την ελιά με συντελεστή ενάμιση τοις εκατό (1,5%) έναντι 3% που ήταν πέρσι.
  • Μισό τοις εκατό (0,5%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής που παράγεται στο σύνολο της και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.
  • Μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.

Ορισμοί

«Ασφαλιζόμενη αξία» ενός αγροτικού προϊόντος ή ομοειδούς ομάδας προϊόντων φυτικής προέλευσης, είναι το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των στρεμμάτων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια του προϊόντος αυτού ή της ομοειδούς ομάδας προϊόντων, επί την μέση παραγωγή ανά στρέμμα, επί την τιμή ανά κιλό ή άλλη μονάδα μέτρησης. Για το ζωικό κεφάλαιο ο όρος «ασφαλιζόμενη αξία» σημαίνει το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των ζώων επί την αξία του δηλούμενου ζωικού κεφαλαίου ανά είδος ή κατηγορία.
Ως «μέση παραγωγή» ορίζεται η σταθμισμένη διάμεσος παραγωγή ανά είδος καλλιέργειας, ή ομάδα ομοειδών καλλιεργειών, όπως αυτή προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων των πραγματογνωμοσυνών που διενήργησε ο ΕΛ.Γ.Α. την πενταετία 2006−2010.
Ως «μέση τιμή» ορίζεται η μέση σταθμισμένη τιμή (ευρώ ανά κιλό), όπως αυτή προκύπτει από τις τιμές που χρησιμοποίησε ο ΕΛ.Γ.Α. κατά την πενταετία 2006−2010, για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στους αγρότες κατά την πενταετία αυτή. Για το ζωικό κεφάλαιο, ως «αξία» ορίζεται το ποσό (ευρώ) ανά είδος ή κατηγορία, όπως αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΑ.Γ.Α. το έτος 2010.

Παραδείγματα καλλιεργειών

Ελιές επιτραπέζιες 
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 700 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 1,00 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 700 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 10,5 ευρώ/ στρέμμα

Ελιές ελαιοποιήσιμες 
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 500 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,48 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 240 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 3,6 ευρώ/ στρέμμα

Πορτοκάλια 
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 3.000 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,18 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 540 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 21,6 ευρώ/ στρέμμα

Μανταρίνια
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 2.500 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,29 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 725 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 29 ευρώ/ στρέμμα


πηγή: Αγροτύπος

SSLTimeout.