Επισκεφθείτε το κανάλι μας
gototopgototop
Κυριακή, 02 Απριλίου, 2023
   
TEXT_SIZE
Stratos
elsqenfrdeit

Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α

Ορίστηκε το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά στρέμμα των ασφαλιζόμενων ειδών της φυτικής παραγωγής, καθώς και το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά είδος και κατηγορία των ασφαλιζόμενων ειδών του ζωικού κεφαλαίου, ( ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως (με αρ. φύλλου 44). Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να την δείτε  ΕΔΩ-αρχείο pdf ) . Περίληψη :

Υπενθυμίζουμε ότι το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της ασφαλιζόμενης αξίας κάθε καλλιέργειας ή εκτροφής, με τους παρακάτω συντελεστές, ως εξής:

* τέσσερα τοις εκατό (4%) για τη φυτική παραγωγή και προκειμένου για την ελιά με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%)
* μισό τοις εκατό (0,5%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής που παράγεται στο σύνολό της και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» (θερμοκήπια), όπως αυτό ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.
* μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.

Ορισμοί

«Ασφαλιζόμενη αξία» ενός αγροτικού προϊόντος φυτικής προέλευσης είναι το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των στρεμμάτων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια του προϊόντος επί την μέση παραγωγή ανά στρέμμα επί την τιμή ανά κιλό, που υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο της παραγωγής και τιμής του προϊόντος αυτού, όπως διαμορφώθηκαν, με βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΑ, την πενταετία που προηγείται του έτους ασφάλισης.
Για το ζωικό κεφάλαιο ο όρος «ασφαλιζόμενη αξία» σημαίνει το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των ζώων επί την αξία του δηλούμενου ζωικού κεφαλαίου ανά είδος ή κατηγορία.
Ως «μέση παραγωγή» ορίζεται η σταθμισμένη διάμεσος παραγωγή ανά είδος καλλιέργειας, όπως αυτή προέκυψε από την επεξεργασία των στοιχείων των πραγματογνωμοσυνών που διενήργησε ο ΕΛΓΑ την τελευταία πενταετία.
Ως «μέση τιμή» ορίζεται η μέση σταθμισμένη τιμή (ευρώ ανά κιλό), όπως αυτή προέκυψε από τις τιμές αποζημίωσης του ΕΛΓΑ κατά την τελευταία πενταετία.
Για το ζωικό κεφάλαιο, ως «αξία» ορίζεται το ποσό (ευρώ) ανά είδος ή κατηγορία, όπως αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛΓΑ για το έτος 2010.

Παραδείγματα καλλιεργειών

Ελιές επιτραπέζιες
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 350 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 1,04 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 364 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 10,9 ευρώ/ στρέμμα
Ελιές ελαιοποιήσιμες
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 250 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,52 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 130 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 3,9 ευρώ/ στρέμμα
Πορτοκάλια
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 3.000 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,18 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 540 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 21,6 ευρώ/ στρέμμα
Μανταρίνια
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 2.500 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,29 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 725 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 29 ευρώ/ στρέμμα
Λεμόνια
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 2.000 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,35 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 700 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 28 ευρώ/ στρέμμα

SSLTimeout.